Även Gud kan inte ändra det förflutna.


Även-gud-kan-inte-ändra-det-förflutna
ÄvengudkaninteändradetfrflutnaÄven gudgud kankan inteinte ändraändra detdet förflutnaÄven gud kangud kan intekan inte ändrainte ändra detändra det förflutnaÄven gud kan integud kan inte ändrakan inte ändra detinte ändra det förflutnaÄven gud kan inte ändragud kan inte ändra detkan inte ändra det förflutna

Gud kan inte ändra det förflutna, men historiker kan.Gud kan inte ändra det förflutna, det är därför han är skyldig att överse med förekomsten av historikerVi kan inte ändra det förflutna, men vi kan ändra vår attityd och förhållningssätt i närvarande för en bättre framtid.Det förflutna är exakt att det förflutna. Du kan inte ändra det så varför sitta där och älta det som du kan? Du måste gå vidare. Arbetet med framtiden du....Du kan aldrig ändra det förflutna eller styra framtiden, men u kan ändra stämningen i dag genom att trycka på någons hjärta med ditt leende.Förflutna är det förflutna, kan du aldrig ändra den. Du måste sluta titta tillbaka och steg framåt, men inte att förglömma minnet.