Action är den grundläggande nyckeln till all framgång - Citat Burken

Action är den grundläggande nyckeln till all framgång


action-är-den-grundläggande-nyckeln-till-all-framgång
actionärdengrundläggandenyckelntillallframgångaction ärär denden grundläggandegrundläggande nyckelnnyckeln tilltill allall framgångaction är denär den grundläggandeden grundläggande nyckelngrundläggande nyckeln tillnyckeln till alltill all framgångaction är den grundläggandeär den grundläggande nyckelnden grundläggande nyckeln tillgrundläggande nyckeln till allnyckeln till all framgångaction är den grundläggande nyckelnär den grundläggande nyckeln tillden grundläggande nyckeln till allgrundläggande nyckeln till all framgång

Handling är nyckeln till all framgång.Tanke är den ursprungliga källan till all rikedom, all framgång, allt materiell vinning, alla stora upptäckter och uppfinningar, och all framgångJag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka tillfredsställa alla.Eftersom framgång är nyckeln till lycka, engagemang är nyckeln till framgång.Framgång är inte nyckeln till lycka. Lycka är nyckeln till framgång. Om du älskar det du gör, kommer du att lyckas.Jag vet inte vad nyckeln till framgång är, men nyckeln till misslyckande är att försöka göra alla nöjda.