Alla anställda måste månen gå ut ur badrummet


alla-anställda-måste-månen-gå-ut-ur-badrummet
allaanställdamåstemånenuturbadrummetalla anställdaanställda måstemåste månenmånen gågå utut urur badrummetalla anställda måsteanställda måste månenmåste månen gåmånen gå utgå ut urut ur badrummetalla anställda måste månenanställda måste månen gåmåste månen gå utmånen gå ut urgå ut ur badrummetalla anställda måste månen gåanställda måste månen gå utmåste månen gå ut urmånen gå ut ur badrummet

Om det finns något sådant som ett bra ledarskap, är det att ge ett gott exempel. Jag måste göra så för alla Ikea anställda.Män i stor plats är tre gånger tjänare, - anställda i suverän eller staten, tjänare av berömmelse, och anställda i företag.I skolan, om du tar för lång tid i badrummet, alla tror att du Pooped!Fingret som pekar mot månen är inte månen.I en mycket verklig känsla, kommer det inte vara en man går till månen blir det en hel nation. För oss alla måste arbeta för att sätta honom där.Mina barn alltid uppfattade badrummet som en plats där du vänta tills alla matvaror lossas från bilen.