Alla freaky människor gör skönheten i världen.


alla-freaky-människor-gör-skönheten-i-världen
allafreakymänniskorgrsknhetenvärldenalla freakyfreaky människorgör skönhetenskönheten ii världenalla freaky människorfreaky människor görmänniskor gör skönhetengör skönheten iskönheten i världenalla freaky människor görfreaky människor gör skönhetenmänniskor gör skönheten igör skönheten i världenalla freaky människor gör skönhetenfreaky människor gör skönheten imänniskor gör skönheten i världen

Alla skönheten i världen, 'tis men skin deep.Poesi lyfter slöjan från den dolda skönheten i världen, och gör välbekanta objekt vara som om de inte kände.Du behöver inte rädda världen, men du kan vara i världen det är där skönheten kommer från.Om dina ögon är positiv, kommer du alla människor i världen. Men om tungan är positiv, kommer alla människor i världen som du.Låt oss få freaky nu, låt oss få fan freaky nuVi är alla människor vi alla sårbara vi alla gör misstag som vi alla måste stödjas vi alla behöver för att bli älskad vi alla måste accepteras