Allt verkar så glad men Im väntar allt att krascha igen


allt-verkar-så-glad-men-im-väntar-allt-att-krascha-igen
alltverkargladmenimväntaralltattkraschaigenallt verkarverkar såså gladglad menmen imim väntarväntar alltallt attatt kraschakrascha igenallt verkar såverkar så gladså glad menglad men immen im väntarim väntar alltväntar allt attallt att kraschaatt krascha igenallt verkar så gladverkar så glad menså glad men imglad men im väntarmen im väntar alltim väntar allt attväntar allt att kraschaallt att krascha igenallt verkar så glad menverkar så glad men imså glad men im väntarglad men im väntar alltmen im väntar allt attim väntar allt att kraschaväntar allt att krascha igen

Var glad, inte för att allt är bra, men eftersom du kan se den goda sidan av allt.Jag är galen. Jag är rolig. Jag är söt. Im modig. Im girly. Jag är söt. Im glad. Im irriterande. Im bara mig och jag gillar det så.Det är verkligen sorgligt hur en dag ska jag verkar ha allt som händer just då nästa dag jag förlorar allt så fort.När du är nöjd, allt du vill är ännu roligare, och allt du ogillar verkar vara så mycket mer acceptabeltIm vaken och nu är det klart för mig, att allt du ser är inte alltid vad det verkar.Im ledsen om du inte gillar mig Im ledsen om du tror att jag suger men mest av allt Im ledsen, ge en fan jag inte.