Att ge något mindre än din bäst, är att offra gåvan.


att-ge-något-mindre-än-din-bäst-är-att-offra-gåvan
attgenågotmindreändinbästärattoffragåvanatt gege någotnågot mindremindre änän dindin bästär attatt offraoffra gåvanatt ge någotge något mindrenågot mindre änmindre än dinän din bästär att offraatt offra gåvanatt ge något mindrege något mindre ännågot mindre än dinmindre än din bästär att offra gåvanatt ge något mindre änge något mindre än dinnågot mindre än din bäst

Rädsla mindre hoppas att fler äter mindre tugga mer gnälla mindre andas mer prat mindre säga mer hat mindre älska mer och alla goda ting är dinDen största gåvan du kan ge någon är din tid, din uppmärksamhet, din kärlek, din oro...I tider av stor stress eller motgångar, är det alltid bäst att hålla sig sysselsatta, att plöja din ilska och din energi till något positivtRädsla mindre, hoppas mer; äta mindre, tugga mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och alla goda ting är din.Vid något tillfälle, vi alla försök att offra något viktigt för oss för att uppnå något större.Rädsla mindre, hoppas mer; Ät mindre, tugga mer; Gnälla mindre, andas mer; Prata mindre, säg mer, Älska mer, och alla goda ting kommer att bli din.