Be inte om ursäkt för dina känslor, det är som att be om ursäkt för sanningen.


be-inte-om-ursäkt-för-dina-känslor-det-är-som-att-be-om-ursäkt-för-sanningen
zulemabeinteomursäktfrdinakänslordetärsomattbesanningenbe inteinte omom ursäktursäkt förför dinadina känslordet ärär somsom attatt bebe omom ursäktursäkt förför sanningenbe inte ominte om ursäktom ursäkt förursäkt för dinaför dina känslordet är somär som attsom att beatt be ombe om ursäktom ursäkt förursäkt för sanningenbe inte om ursäktinte om ursäkt förom ursäkt för dinaursäkt för dina känslordet är som attär som att besom att be omatt be om ursäktbe om ursäkt förom ursäkt för sanningenbe inte om ursäkt förinte om ursäkt för dinaom ursäkt för dina känslordet är som att beär som att be omsom att be om ursäktatt be om ursäkt förbe om ursäkt för sanningen

Aldrig be om ursäkt för att visa känsla. När du gör det du ber om ursäkt för sanningen.Om du ber om ursäkt sedan följa med en ursäkt, du förstör din ursäkt.Aldrig be om ursäkt, för att visa dina känslor. Aldrig att ångra, för att vara vem du verkligen är. Älska dig själv, mer!Om du har misshandlat någon, nå ut och be om ursäkt till dem. Du kommer inte ha stängning förrän du ber om ursäkt för fel saker du har gjort.Jag ber om ursäkt aldrig för sanningen. Och sanningen här är att rasister finns i många olika färger.När du ber om ursäkt, be om ursäkt för att vara fel! Inte för att vara ärlig ..