Childhood är en knepig verksamhet. Vanligtvis går något fel.


childhood-är-knepig-verksamhet-vanligtvis-går-något-fel
childhoodärknepigverksamhetvanligtvisgårnågotfelchildhood ären knepigknepig verksamhetvanligtvis gårgår någotnågot felchildhood är enär en knepigen knepig verksamhetvanligtvis går någotgår något felchildhood är en knepigär en knepig verksamhetvanligtvis går något felchildhood är en knepig verksamhet

Öppet ifrågasätta hur världen fungerar och utmana kraften i kraftfulla är inte en verksamhet vanligtvis belönas.Något går fel, jag skrika på dem -'Fix it'- oavsett om det är deras fel eller inte. Du kan egentligen bara skrika på de spelare du litar på.Jag förbannade med datorer något går alltid fel.När jag är modig nog att göra något, allt går fel.Jag hatar när folk lägga saker på nätet sedan berätta för andra att hålla sig borta från sin verksamhet, när du lägger något offentligt du gör det allas verksamhet.Du kan alltid säga när något går fel i someonesliv orsakar de sluta vara tacksamma för vad de har.