Debatt är död samtal


debatt-är-död-samtal
kitty o'neill collinsdebattärddsamtaldebatt ärär döddöd samtaldebatt är dödär död samtaldebatt är död samtal

Det finns ingen panik som att försöka trycka Det finns ingen panik som att trycka på Alla har att en vän att de ignorerar deras samtal, sedan agera som de fick aldrig ett samtal i första hand.Ett samtal är en dialog, inte en monolog. Det är därför det finns så få bra samtal: På grund av brist, två intelligenta talare sällan möts.Debatt är maskulin, konversation är femininDet pågår en debatt om reformen av FN-systemet.