Den bästa vägen till framsteg är frihetens väg.


den-bästa-vägen-till-framsteg-är-frihetens-väg
denbästavägentillframstegärfrihetensvägden bästabästa vägenvägen tilltill framstegframsteg ärär frihetensfrihetens vägden bästa vägenbästa vägen tillvägen till framstegtill framsteg ärframsteg är frihetensär frihetens vägden bästa vägen tillbästa vägen till framstegvägen till framsteg ärtill framsteg är frihetensframsteg är frihetens vägden bästa vägen till framstegbästa vägen till framsteg ärvägen till framsteg är frihetenstill framsteg är frihetens väg

Hoppet är som en väg i landet var det aldrig en väg, men när många människor går på det, kommer vägen till existens.Läkemedel kan vara vägen till ingenstans, men åtminstone de är den natursköna vägen.Vägen skvaller är den längsta vägen du kan resa när man försöker få till botten med skitsnack.Det finns ingen väg till lycka, lycka är vägen.Det finns ingen väg till frid. Frid är vägen.