Den säkraste platsen skulle vara i farleden.


den-säkraste-platsen-skulle-vara-i-farleden
joe garagioladensäkrasteplatsenskullevarafarledenden säkrastesäkraste platsenplatsen skulleskulle varavara ii farledenden säkraste platsensäkraste platsen skulleplatsen skulle varaskulle vara ivara i farledenden säkraste platsen skullesäkraste platsen skulle varaplatsen skulle vara iskulle vara i farledenden säkraste platsen skulle varasäkraste platsen skulle vara iplatsen skulle vara i farleden

Två platser är mest värdefulla i världen; Den trevligaste platsen är att vara någons tankar. Den säkraste platsen är att vara någons bön.Den sötaste platsen är att vara i någons tankar och den säkraste platsen är att vara i någons hjärta.Det finns två fantastiska platser du kan vara, är den trevligaste platsen att vara i någons tankar och det säkraste stället att vara i är någons bön.Den trevligaste platsen att vara är i någons tankar! Det säkraste stället att vara är i någons böner! Och det bästa stället att vara är i Guds händer!Hem kan gå från att vara den bästa platsen på jorden till den värsta platsen i loppet av cirka 20 nanosekunder.Ibland smärta och tårar finns i den sista platsen du skulle se... och aldrig på den plats du förväntar dig.