Det är en pågående glädje att vara pappa.


det-är-pågående-glädje-att-vara-pappa
detärpågåendeglädjeattvarapappadet ären pågåendepågående glädjeglädje attatt varavara pappadet är enär en pågåendeen pågående glädjepågående glädje attglädje att varaatt vara pappadet är en pågåendeär en pågående glädjeen pågående glädje attpågående glädje att varaglädje att vara pappadet är en pågående glädjeär en pågående glädje atten pågående glädje att varapågående glädje att vara pappa

Du kanske inte vara min biologiska far, men det är du som jag är stolt över att kalla pappa. Tack för att vara den bästa pappa i världen. Älskar dig pappa.Jag kan vara en pågående arbeteAlla är ett pågående arbete. Jag är ett pågående arbete. Jag menar, jag har aldrig kommit... Jag lär mig fortfarande hela tiden.Jag tror att om människan är en pågående experiment, skulle det vara bättre att börja om från början.Jag hellre vara en ensamstående pappa, höja på egen hand. Jag hatar att vara en Jag är inte perfekt heller kommer jag någonsin vara jag ett pågående arbete och det är nog definitivt bra