Det är så illa som du tror och de är ute efter dig.


det-är-så-illa-som-tror-och-de-är-ute-efter-dig
detärillasomtrorochdeuteefterdigdet ärså illailla somsom dudu troroch dede ärär uteute efterefter digdet är såär så illaså illa somilla som dusom du trordu tror ochtror och deoch de ärde är uteär ute efterute efter digdet är så illaär så illa somså illa som duilla som du trorsom du tror ochdu tror och detror och de äroch de är utede är ute efterär ute efter digdet är så illa somär så illa som duså illa som du trorilla som du tror ochsom du tror och dedu tror och de ärtror och de är uteoch de är ute efterde är ute efter dig

Det finns så många möjligheter där ute i världen. Men endast för de som letar efter dem och aldrig sluta.Du vet att du truely älska någon när de skada dig så illa, men allt du kan tänka på är de tider som de gjorde du lerSå illa känslan man får när krossa ignorerar dig, och du tror bara i huvudet vad gjorde jag...Hobbes: Tror du att det finns en Gud? Calvin: Tja, är någon ute efter mig.Ensamhet slår sinnena hos dem som tror att de är singel och ensam. Det finns alltid någon där ute som väntar tålmodigt på dig.Det är inte så illa som du tror. Det kommer att se bättre på morgonen.