Det är så illa som du tror och de är ute efter dig.


det-är-så-illa-som-tror-och-de-är-ute-efter-dig
detärillasomtrorochdeuteefterdigdet ärså illailla somsom dudu troroch dede ärär uteute efterefter digdet är såär så illaså illa somilla som dusom du trordu tror ochtror och deoch de ärde är uteär ute efterute efter digdet är så illaär så illa somså illa som duilla som du trorsom du tror ochdu tror och detror och de äroch de är utede är ute efterär ute efter digdet är så illa somär så illa som duså illa som du trorilla som du tror ochsom du tror och dedu tror och de ärtror och de är uteoch de är ute efterde är ute efter dig

Sökandet efter kärlek är inte ute efter det en annan person, men att hitta kärleken inom dig själv.Hobbes: Tror du att det finns en Gud? Calvin: Tja, är någon ute efter mig.Uncle Brett hade en bestämd vision som han var ute efter, tror jag inte att ha en känd pappa påverkat honom mycket.Ensamhet slår sinnena hos dem som tror att de är singel och ensam. Det finns alltid någon där ute som väntar tålmodigt på dig.Hoppet är ute, oavsett om du tror det eller ej, ser på sig själv och runt till människor som du älskar och att älska dig tillbaka. Mest av allt-Look upp.Somebodies göra dig illa på det sätt du älskar att hålla mig illa.