Det finns inget så mystiskt som något tydligt - Citat Burken

Det finns inget så mystiskt som något tydligt


det-finns-inget-så-mystiskt-som-något-tydligt
robert frostdetfinnsingetmystisktsomnågottydligtdet finnsfinns ingetinget såså mystisktmystiskt somsom någotnågot tydligtdet finns ingetfinns inget såinget så mystisktså mystiskt sommystiskt som någotsom något tydligtdet finns inget såfinns inget så mystisktinget så mystiskt somså mystiskt som någotmystiskt som något tydligtdet finns inget så mystisktfinns inget så mystiskt sominget så mystiskt som någotså mystiskt som något tydligt

Bruten idag, läkt i morgon. Det finns inget mystiskt med hur livet fungerar, bara det går på.I det här spelet vi är båda spelarna, så det är ingen lek. Det finns inget att vinna, och det finns inget att förlora... men på något sätt känns det som om jag har förlorat.Kylskåpet är ett tydligt exempel på att det som verkligen betyder något är vad som finns inuti.Sex är en port till något så kraftfullt och mystiskt, men filmer brukar skildra det på ett helt plant sätt.Det finns ingen handling så stor som förlåtelse. Och det finns inget så bra som att vara snäll.Det finns kanske inget så dåligt och så farlig i livet som rädsla.