Ditt hjärta kan guida dig betydligt bättre än statistik.


ditt-hjärta-kan-guida-dig-betydligt-bättre-än-statistik
marianne williamsonditthjärtakanguidadigbetydligtbättreänstatistikditt hjärtahjärta kankan guidaguida digdig betydligtbetydligt bättrebättre änän statistikditt hjärta kanhjärta kan guidakan guida digguida dig betydligtdig betydligt bättrebetydligt bättre änbättre än statistikditt hjärta kan guidahjärta kan guida digkan guida dig betydligtguida dig betydligt bättredig betydligt bättre änbetydligt bättre än statistikditt hjärta kan guida dighjärta kan guida dig betydligtkan guida dig betydligt bättreguida dig betydligt bättre ändig betydligt bättre än statistik

Låt ditt hjärta, passion och anda guida dig inte ditt ego.Följ inte ditt hjärta. Gör ditt hjärta följa dig. De saker ditt hjärta önskan är ofta saker du är bättre utan.En vän kommer att erbjuda en hjälpande hand när du är nere och guida dig genom mörkret till ljuset ditt hjärta har funnit ..Tystare ditt sinne blir, desto bättre kan du lyssna till ditt hjärta. Oroa dig mindre, känner sig mer.Det är inte ett tecken på svaghet att behöver kärlek; det tar betydligt mer kraft att öppna ditt hjärta än att stänga den.Det är bättre att bryta ditt eget hjärta genom att lämna, snarare än att ha den personen krossa ditt hjärta varje dag du är med dem.