Ditt hjärta kan guida dig betydligt bättre än statistik.


ditt-hjärta-kan-guida-dig-betydligt-bättre-än-statistik
marianne williamsonditthjärtakanguidadigbetydligtbättreänstatistikditt hjärtahjärta kankan guidaguida digdig betydligtbetydligt bättrebättre änän statistikditt hjärta kanhjärta kan guidakan guida digguida dig betydligtdig betydligt bättrebetydligt bättre änbättre än statistikditt hjärta kan guidahjärta kan guida digkan guida dig betydligtguida dig betydligt bättredig betydligt bättre änbetydligt bättre än statistikditt hjärta kan guida dighjärta kan guida dig betydligtkan guida dig betydligt bättreguida dig betydligt bättre ändig betydligt bättre än statistik

Låt ditt hjärta, passion och anda guida dig inte ditt ego.En vän kommer att erbjuda en hjälpande hand när du är nere och guida dig genom mörkret till ljuset ditt hjärta har funnit ..Följ inte ditt hjärta. Gör ditt hjärta följa dig. De saker ditt hjärta önskan är ofta saker du är bättre utan.Tystare ditt sinne blir, desto bättre kan du lyssna till ditt hjärta. Oroa dig mindre, känner sig mer.Låt tro, hopp och, framför allt, kärlek, guida dig för resten av ditt liv. Grattis!Folk säger inte lyssna till dig, lyssna till ditt hjärta, ibland ditt hjärta kan göra misstag som cam effekt du för resten av ditt liv ~