Du kan bara vara en person i världen, men du kan också vara världens till en person


du-kan-bara-vara-person-i-världen-men-kan-också-vara-världens-till-person
kanbaravarapersonvärldenmenocksåvärldenstilldu kankan barabara varavara enen personperson ii världenmen dudu kankan ocksåockså varavara världensvärldens tilltill enen persondu kan barakan bara varabara vara envara en personen person iperson i världenmen du kandu kan ocksåkan också varaockså vara världensvara världens tillvärldens till entill en persondu kan bara varakan bara vara enbara vara en personvara en person ien person i världenmen du kan ocksådu kan också varakan också vara världensockså vara världens tillvara världens till envärldens till en persondu kan bara vara enkan bara vara en personbara vara en person ivara en person i världenmen du kan också varadu kan också vara världenskan också vara världens tillockså vara världens till envara världens till en person

Du kan vara en person till världen, men du kan vara världens till en person.Till världen kan du vara bara en person, men till en person kan du vara världen.Till världen du kan vara en person, men till en person som du kanske världen.Till världen kan du vara en person, men till en person kan du vara världen.Till världen du är en person, men till en person som du är världensIngen kan ändra en person, men någon kan vara orsaken till en person att ändra.