Ebay är förmodligen den farligaste platsen att hänga efter en natts drickande.


ebay-är-förmodligen-den-farligaste-platsen-att-hänga-efter-natts-drickande
ebayärfrmodligendenfarligasteplatsenatthängaefternattsdrickandeebay ärär förmodligenförmodligen denden farligastefarligaste platsenplatsen attatt hängahänga efterefter enen nattsnatts drickandeebay är förmodligenär förmodligen denförmodligen den farligasteden farligaste platsenfarligaste platsen attplatsen att hängaatt hänga efterhänga efter enefter en nattsen natts drickandeebay är förmodligen denär förmodligen den farligasteförmodligen den farligaste platsenden farligaste platsen attfarligaste platsen att hängaplatsen att hänga efteratt hänga efter enhänga efter en nattsefter en natts drickandeebay är förmodligen den farligasteär förmodligen den farligaste platsenförmodligen den farligaste platsen attden farligaste platsen att hängafarligaste platsen att hänga efterplatsen att hänga efter enatt hänga efter en nattshänga efter en natts drickande

Hem kan gå från att vara den bästa platsen på jorden till den värsta platsen i loppet av cirka 20 nanosekunder.Två platser är mest värdefulla i världen; Den trevligaste platsen är att vara någons tankar. Den säkraste platsen är att vara någons bön.Jag tror att den största skönhet viktigt är så enkelt som en bra, full natts sömn.Framgång verkar vara i stort sett en fråga om att hänga på efter andra har släpptDen sötaste platsen är att vara i någons tankar och den säkraste platsen är att vara i någons hjärta.Den farligaste ögonblick för en dålig regering är när det börjar att reformera.