El egentligen bara organiserad blixtnedslag.


el-egentligen-bara-organiserad-blixtnedslag
elegentligenbaraorganiseradblixtnedslagel egentligenegentligen baraorganiserad blixtnedslagel egentligen baraegentligen bara organiseradbara organiserad blixtnedslagel egentligen bara organiseradegentligen bara organiserad blixtnedslagel egentligen bara organiserad blixtnedslag

Regeringen antingen organiserad välvilja eller organiserad galenskap dess säregna magnitud tillåter ingen skuggning.Gör inga misstag om det! Det finns en organiserad rörelse mot organiserad arbetskraft och det heter Bushadministrationen.Poesi är ett svärd av blixtnedslag, någonsin ur slidan, som förbrukar skidan som skulle innehålla det.Jag är inte i organiserad religion. Jag är att tro på en högre källa av skapelsen, inser vi alla bara en del av naturen.Naturligtvis, i vår grundskola, i dessa dagar, fanns det ingen organiserad sport alls. Vi gick bara ut och sprang runt skolgården för fördjupningen.Jag tror bara Texas och att hela Bibeln Belt avsnitt är så, liksom, corporate. Och jag håller inte med organiserad religion i det avseendet.