En försiktig fråga är hälften av visdom.


en-försiktig-fråga-är-hälften-av-visdom
frsiktigfrågaärhälftenavvisdomen försiktigförsiktig frågafråga ärär hälftenhälften avav visdomen försiktig frågaförsiktig fråga ärfråga är hälftenär hälften avhälften av visdomen försiktig fråga ärförsiktig fråga är hälftenfråga är hälften avär hälften av visdomen försiktig fråga är hälftenförsiktig fråga är hälften avfråga är hälften av visdom

Det är hälften vatten och hälften luft. Så egentligen, är glaset aldrig halvtomt.Desire är hälften av livet, likgiltighet är hälften av döden.Hälften av länderna har slutat göra samhällskunskap och regeringen ett krav för high school. Hälften.Vänskap är inte en fråga om avstånd, utan en fråga om heart.family är inte en fråga om blod, utan en fråga om att älska och älskad.Det finns en stor skönhet i går genom livet utan ångest eller rädsla. Hälften av våra farhågor är grundlösa, och den andra hälften vanhedrande.Demokrati är den återkommande misstankar om att mer än hälften av alla människor har rätt mer än hälften av tiden.