En försiktig fråga är hälften av visdom.


en-försiktig-fråga-är-hälften-av-visdom
frsiktigfrågaärhälftenavvisdomen försiktigförsiktig frågafråga ärär hälftenhälften avav visdomen försiktig frågaförsiktig fråga ärfråga är hälftenär hälften avhälften av visdomen försiktig fråga ärförsiktig fråga är hälftenfråga är hälften avär hälften av visdomen försiktig fråga är hälftenförsiktig fråga är hälften avfråga är hälften av visdom

Inte nedgradera mig eftersom jag är en ung mamma. Hälften av er skulle inte kunna hantera hälften av skit jag har gått igenom.Hälften av länderna har slutat göra samhällskunskap och regeringen ett krav för high school. Hälften.Det finns en stor skönhet i går genom livet utan ångest eller rädsla. Hälften av våra farhågor är grundlösa, och den andra hälften vanhedrande.Demokrati är den återkommande misstankar om att mer än hälften av alla människor har rätt mer än hälften av tiden.Hälften av det amerikanska folket har aldrig läst en tidning. Hälften aldrig röstat för president. Man får hoppas att det är samma halv.Desire är hälften av livet, likgiltighet är hälften av döden.