Ett filosofiskt problem har formen: Jag vet inte min väg om.


ett-filosofiskt-problem-har-formen-jag-vet-inte-min-väg-om
ludwig wittgensteinettfilosofisktproblemharformenjagvetinteminvägomett filosofisktfilosofiskt problemproblem harhar formenjag vetvet inteinte minmin vägväg omett filosofiskt problemfilosofiskt problem harproblem har formenjag vet intevet inte mininte min vägmin väg omett filosofiskt problem harfilosofiskt problem har formenjag vet inte minvet inte min väginte min väg omett filosofiskt problem har formenjag vet inte min vägvet inte min väg om

Jag har inte ett inställningproblem. Du har ett problem med min inställning, och det är inte mitt problem.Om du inte har ett problem gå ut ur mitt liv, då jag inte har ett problem att stänga dörren bakom dig ett byte av lås.Jag har inte en attityd problem, har du problem med min inställning. Det är ditt problem, inte mitt...Jag litar på min mamma med någonting. Om jag har ett problem, är min mamma alltid den första personen jag går till.Existerar inte ett problem fritt liv. Om ditt liv har inga problem, du är inte riktigt levande, och det är ett stort problemTro mig, jag har aldrig skrivit ett tal i mitt liv, och om jag har min väg, jag aldrig kommer.