Färg utanför linjerna, låt dig dagdrömma, håller med din fantasi och skratta åt reglerna.


färg-utanför-linjerna-låt-dig-dagdrömma-håller-med-din-fantasi-och-skratta-åt-reglerna
färgutanfrlinjernalåtdigdagdrmmahållermeddinfantasiochskrattaåtreglernafärg utanförutanför linjernalåt digdig dagdrömmahåller medmed dindin fantasifantasi ochoch skrattaskratta åtåt reglernafärg utanför linjernalåt dig dagdrömmahåller med dinmed din fantasidin fantasi ochfantasi och skrattaoch skratta åtskratta åt reglernahåller med din fantasimed din fantasi ochdin fantasi och skrattafantasi och skratta åtoch skratta åt reglernahåller med din fantasi ochmed din fantasi och skrattadin fantasi och skratta åtfantasi och skratta åt reglerna

Ibland i livet, du måste bara färg utanför linjerna!Låt inte din karaktär ändrar färg med din omgivning. Ta reda på vem du är och låt det stanna dess sanna färger.Låt inte din karaktär ändrar färg med din omgivning hitta vem du är och låta det stanna i sina sanna färgerOm du kommer att kunna se tillbaka på något och skratta åt det, kan man lika gärna skratta åt det nu.När en person kan inte längre skratta åt sig själv, är det dags för andra att skratta åt honom.Om du inte lära dig att skratta åt problem, kommer du inte ha något att skratta åt när du åldras.