För att bli framgångsrik, är det första du ska göra för att bli kär i ditt arbete.


för-att-bli-framgångsrik-är-det-första-ska-göra-för-att-bli-kär-i-ditt-arbete
syster mary laurettafrattbliframgångsrikärdetfrstaskagrafrkärdittarbeteför attatt blibli framgångsrikär detdet förstaförsta dudu skaska göragöra förför attatt blibli kärkär ii dittditt arbeteför att bliatt bli framgångsrikär det förstadet första duförsta du skadu ska göraska göra förgöra för attför att bliatt bli kärbli kär ikär i ditti ditt arbeteför att bli framgångsrikär det första dudet första du skaförsta du ska göradu ska göra förska göra för attgöra för att bliför att bli käratt bli kär ibli kär i dittkär i ditt arbeteär det första du skadet första du ska göraförsta du ska göra fördu ska göra för attska göra för att bligöra för att bli kärför att bli kär iatt bli kär i dittbli kär i ditt arbete

För att bli framgångsrik, är den första sak att göra kär i ditt arbete.För att bli framgångsrik i verkligheten, måste du först bli framgångsrik i ditt sinne.Jag skulle bli glad. Jag kommer att bli en framgångsrik person. Jag ska göra min mamma stolt, kanske inte nu, men en dag...Jag kunde ha en miljon chanser att bli kär igen. Jag kan aldrig bli kär i någon som jag föll för dig!För att du ska bli framgångsrik måste uppoffringar göras. Det är bättre att de är tillverkade av andra, men inte är fallet, måste du göra dem själv.Det är lätt att bli kär, men att hitta den rätta för att bli kär i är det svåra.