För att förstå världen, måste man vända sig bort från den ibland.


för-att-förstå-världen-måste-man-vända-sig-bort-från-den-ibland
albert camusfrattfrståvärldenmåstemanvändasigbortfråndeniblandför attatt förståförstå världenmåste manman vändavända sigsig bortbort frånfrån denden iblandför att förståatt förstå världenmåste man vändaman vända sigvända sig bortsig bort frånbort från denfrån den iblandför att förstå världenmåste man vända sigman vända sig bortvända sig bort frånsig bort från denbort från den iblandmåste man vända sig bortman vända sig bort frånvända sig bort från densig bort från den ibland

Ibland måste man gå bort för att inte göra någon annan inse hur värdig du är men för dig att förstå och erkänna du äger självkänsla.Ibland måste man gå bort för att inte göra någon annan inse hur värdig du är men för dig att förstå och erkänna din egen värd.Ibland måste man skilja sig från vad andra människor vill ha från dig.Ibland måste man sluta, vända och ta längre hårdare vägen. Den vägen förhoppningsvis kommer att ta dig dit du vill och behöver vara.Vi måste alla lära sig en bra lektion - hur man ska leva tillsammans. Det är den nya utmaningen för den nya världen... lära sig att samexistera och inte co-förinta.För att förstå detta julskiva, måste man förstå vårt arbete