Folk kommer och går, men vänskap kvar. - Citat Burken

Folk kommer och går, men vänskap kvar.


folk-kommer-och-går-men-vänskap-kvar
folkkommerochgårmenvänskapkvarfolk kommerkommer ochoch gårmen vänskapvänskap kvarfolk kommer ochkommer och gårmen vänskap kvarfolk kommer och går

Vänner kommer och vänner kommer att gå, årstiderna växlar och det kommer att visa, jag kommer att åldras och så kommer du, men vår vänskap kvar, stark och sann.Förtroende kommer, stannar och går men där det lämnar är kärleken kvar ofullständigHela livet, kommer folk kommer och går, men vänner kommer att komma och bo.Folk kommer och går, men Gud kommer inte att låta oss gå.Folk kommer och går, men i slutändan, det är livet.Smärtan går, men skönheten finns kvar.