Hålla kunskap eroderar makt. Delning är bränslet till tillväxtmotor.


hålla-kunskap-eroderar-makt-delning-är-bränslet-till-tillväxtmotor
hållakunskaperoderarmaktdelningärbränslettilltillväxtmotorhålla kunskapkunskap eroderareroderar maktdelning ärär bränsletbränslet tilltill tillväxtmotorhålla kunskap eroderarkunskap eroderar maktdelning är bränsletär bränslet tillbränslet till tillväxtmotorhålla kunskap eroderar maktdelning är bränslet tillär bränslet till tillväxtmotordelning är bränslet till tillväxtmotor

Om kunskap är makt, är hemlig kunskap makt kvadrat; Det kan innehållas, bytas ut och utnyttjasBöcker har kunskap, är kunskap makt, makt korrumperar, korruption är ett brott, och brott inte pay..so om du fortsätta läsa, kommer du att gå sönder.Kunskap är makt. Information är makt. Den utsöndrar eller hamstring av kunskap eller information kan vara en handling av tyranni kamouflerade som ödmjukhet.Studera expanderar kunskap, är kunskap makt, makt korrumperar, korruption är ett brott, brott doesnt lön. Varför studera?Vissa människor hatar lärare, eftersom lärarna dela kunskap och delning är en styggelse för vissa.Jag tror i NFL kunskap är makt, och du försöker att få kunskap på något sätt.