Ibland de saker vi säger sarkastiskt, är det verkligen tänka djupt ner


ibland-de-saker-vi-säger-sarkastiskt-är-det-verkligen-tänka-djupt-ner
ritu ghatoureyiblanddesakervisägersarkastisktärdetverkligentänkadjuptnerde sakersaker vivi sägersäger sarkastisktär detdet verkligenverkligen tänkatänka djuptdjupt neribland de sakerde saker visaker vi sägervi säger sarkastisktär det verkligendet verkligen tänkaverkligen tänka djupttänka djupt neribland de saker vide saker vi sägersaker vi säger sarkastisktär det verkligen tänkadet verkligen tänka djuptverkligen tänka djupt neribland de saker vi sägerde saker vi säger sarkastisktär det verkligen tänka djuptdet verkligen tänka djupt ner

Ibland de ord vi säger i ilska är de ord vi verkligen ville säga men hålls inne så länge.När du verkligen djupt ner titta på det, går vi till sängs varje kväll, gå upp varje morgon, stanna här för 70 eller 80 år, och sedan dör viIbland i livet, måste vi ge upp eller förlora det som vi vill ha i syfte att få de saker som vi verkligen behöver.Vi måste alltid tänka på saker, och vi måste tänka på saker som de är, inte som de sägs vara.Forskarna i dag tänka djupt i stället för klart. Man måste vara sane att tänka klart, men man kan tänka djupt och vara ganska galen.Ibland vi hänga på, även om vi skulle släppa taget, eftersom det ibland, dont rätt saker alltid ge oss de bästa känslorna.