Ibland får jag så långt in i mitt huvud att jag glömmer något annat existerar


ibland-får-jag-så-långt-in-i-mitt-huvud-att-jag-glömmer-något-annat-existerar
iblandfårjaglångtinmitthuvudattglmmernågotannatexisterarfår jagjag såså långtlångt inin ii mittmitt huvudhuvud attatt jagjag glömmerglömmer någotnågot annatannat existeraribland får jagfår jag såjag så långtså långt inlångt in iin i mitti mitt huvudmitt huvud atthuvud att jagatt jag glömmerjag glömmer någotglömmer något annatnågot annat existeraribland får jag såfår jag så långtjag så långt inså långt in ilångt in i mittin i mitt huvudi mitt huvud attmitt huvud att jaghuvud att jag glömmeratt jag glömmer någotjag glömmer något annatglömmer något annat existeraribland får jag så långtfår jag så långt injag så långt in iså långt in i mittlångt in i mitt huvudin i mitt huvud atti mitt huvud att jagmitt huvud att jag glömmerhuvud att jag glömmer någotatt jag glömmer något annatjag glömmer något annat existerar

Jag skulle vilja se saker ur din synvinkel, men jag kan inte verkar få mitt huvud så långt upp i röven.Jag skulle vilja se saker på ditt sätt, men jag vet inte om jag kan hålla mitt huvud så långt upp min röv.Jag skulle vilja se saker ur din synvinkel, men jag kan inte hålla mitt huvud så långt upp min röv.Ibland när jag verkligen saknar dig, jag vill bara sova för evigt. Eftersom din alltid i mina drömmar. Så nära mitt hjärta, men ändå så långt i verkligheten...Jag har en anmärkningsvärd förmåga att ta bort alla bättre vetande från min hjärna när jag får mitt huvud inställt på något.Min mamma har alltid sagt att om jag får ett stort huvud, kommer hon att ta mig ur den här branschen så fort jag kom in det