Ingen människa har fått från naturen rätt att bjuda sina medmänniskor.


ingen-människa-har-fått-från-naturen-rätt-att-bjuda-sina-medmänniskor
ingenmänniskaharfåttfrånnaturenrättattbjudasinamedmänniskoringen människamänniska harhar fåttfått frånfrån naturennaturen rätträtt attatt bjudabjuda sinasina medmänniskoringen människa harmänniska har fåtthar fått frånfått från naturenfrån naturen rättnaturen rätt atträtt att bjudaatt bjuda sinabjuda sina medmänniskoringen människa har fåttmänniska har fått frånhar fått från naturenfått från naturen rättfrån naturen rätt attnaturen rätt att bjudarätt att bjuda sinaatt bjuda sina medmänniskoringen människa har fått frånmänniska har fått från naturenhar fått från naturen rättfått från naturen rätt attfrån naturen rätt att bjudanaturen rätt att bjuda sinarätt att bjuda sina medmänniskor

Varje människa har rätt att ha fel i sina åsikter. Men ingen människa har rätt att vara fel i hans fakta.Varje människa har sina galenskaper - och ofta är de mest intressanta han har fått.Inte en enda gång har vi fått rätt från kongressen eller presidenten. Vi får dem från Gud.Ingen människa som inte är villig att hjälpa sig själv har någon rätt att ansöka till sina vänner, eller till gudarna.Varje människa har rätt att uttala vad han tycker sanning och varannan människa har rätt att slå ner honom för det. Martyriet är testet.Det finns ingen kunskap, inget ljus, ingen visdom att du är i besittning av, men vad du har fått det från någon källa.