Inte vägra att gå på en tillfällig vildgås jakt - det är vad vildgäss är för. - Citat Burken

Inte vägra att gå på en tillfällig vildgås jakt - det är vad vildgäss är för.


inte-vägra-att-gå-på-tillfällig-vildgås-jakt-det-är-vad-vildgäss-är-för
intevägraatttillfälligvildgåsjaktdetärvadvildgässfrinte vägravägra attatt gåen tillfälligtillfällig vildgåsvildgås jaktjaktdetdet ärär vadvad vildgässvildgäss ärär förinte vägra attvägra att gåatt gå påpå en tillfälligen tillfällig vildgåstillfällig vildgås jaktvildgås jaktdet ärdet är vadär vad vildgässvad vildgäss ärvildgäss är förinte vägra att gåvägra att gå påatt gå på engå på en tillfälligpå en tillfällig vildgåsen tillfällig vildgås jakttillfällig vildgås jaktdet är vaddet är vad vildgässär vad vildgäss ärvad vildgäss är förinte vägra att gå påvägra att gå på enatt gå på en tillfälliggå på en tillfällig vildgåspå en tillfällig vildgås jakten tillfällig vildgås jaktdet är vad vildgässdet är vad vildgäss ärär vad vildgäss är för

Jag var inte bara på jakt efter min frihet, men också på jakt efter mitt namn.En man reser världen på jakt efter vad han behöver och återvänder hem för att hitta den.En man reser världen över på jakt efter vad han behöver och återvänder hem för att hitta den.Ord ses ofta på jakt efter en idé, men idéer aldrig sett på jakt efter ord.En Bill of Rights är vad folk har rätt till mot varje regering, och vad ingen bara regeringen bör vägra, eller vila på slutledning.Låt mig ensam, och gå på jakt efter någon annan.