Jag är en ängel! Ärligt! Hornen är bara där för att hålla tiaran rak - Citat Burken

Jag är en ängel! Ärligt! Hornen är bara där för att hålla tiaran rak


jag-är-ängel-Ärligt-hornen-är-bara-där-för-att-hålla-tiaran-rak
jagärängelÄrligthornenbaradärfratthållatiaranrakjag ären ängelhornen ärär barabara därdär förför attatt hållahålla tiarantiaran rakjag är enär en ängelhornen är baraär bara därbara där fördär för attför att hållaatt hålla tiaranhålla tiaran rakjag är en ängelhornen är bara därär bara där förbara där för attdär för att hållaför att hålla tiaranatt hålla tiaran rakhornen är bara där förär bara där för attbara där för att hålladär för att hålla tiaranför att hålla tiaran rak

Ärligt talat, känner jag verkligen dum för att hålla på saker som bara hålla såra migÄlska sig frågade mig Jag krama dig och jag känner nästan som det är där jag hör hemma, och ärligt det är den enda plats där jag vill vara.Konstnärliga temperament verkar ibland ett slagfält, en mörk ängel av förstörelse och en ljus ängel kreativitet brottning.För att förstå och hålla en vision, är att själva kärnan i framgångsrikt ledarskap - inte bara på inspelningsplatsen där jag lärde mig det, men överallt.När någon dör, är en ängel där för att möta dem vid grindarna till himlen för att låta dem veta att deras liv just har börjat.