Jag är i show business... jag vill umgås med Janet Jackson, inte Jesse Jackson.


jag-är-i-show-business-jag-vill-umgås-med-janet-jackson-inte-jesse-jackson
jagärshowbusinessjagvillumgåsmedjanetjacksonintejessejacksonjag äri showshow businessbusiness jagjag villvill umgåsumgås medmed janetjanet jacksoninte jessejesse jacksonjag är iär i showi show businessshow business jagbusiness jag villjag vill umgåsvill umgås medumgås med janetmed janet jacksoninte jesse jacksonjag är i showär i show businessi show business jagshow business jag villbusiness jag vill umgåsjag vill umgås medvill umgås med janetumgås med janet jacksonjag är i show businessär i show business jagi show business jag villshow business jag vill umgåsbusiness jag vill umgås medjag vill umgås med janetvill umgås med janet jackson

Janet Jackson är en ikon, jag har fått äran att träffa henne ett par gånger, som arbetar med henne skulle vara fantastiskt.Jesse Jackson är en ledare och en lärare som kan öppna våra hjärtan och öppna våra sinnen och rör om våra själar.Jag har alltid velat jobba med Michael Jackson. Hans musik kommer att leva för evigt och med teknik nuförtiden... kanske jag kunde.Det var en fantastisk upplevelse att arbeta med Michael Jackson, som är en legend.Jag har älskat Michael Jackson, hans musik, hans musikvideor.Jag träffade Elijah Wood gång jag träffade Peter Jackson träffade jag Orlando Bloom, och de är alla riktigt cool.