Jag dör kungens trogne tjänare, men Guds först.


jag-dör-kungens-trogne-tjänare-men-guds-först
jagdrkungenstrognetjänaremengudsfrstjag dördör kungenskungens trognetrogne tjänaremen gudsguds förstjag dör kungensdör kungens trognekungens trogne tjänaremen guds förstjag dör kungens trognedör kungens trogne tjänarejag dör kungens trogne tjänare

Ledarskap handlar om att vara en tjänare först.Guds tjänare, bra gjort; väl har du kämpat Ju bättre kampGuds änglar skyddar ofta sina tjänare från potentiella fiender.Den amerikanska flickan gör en tjänare sin man och sedan finner honom föraktlig för att vara en tjänareOm jag dör i dag, för guds skull, någon vänligen rensa webbläsarhistorik.Män i stor plats är tre gånger tjänare, - anställda i suverän eller staten, tjänare av berömmelse, och anställda i företag.