Jag dör kungens trogne tjänare, men Guds först.


jag-dör-kungens-trogne-tjänare-men-guds-först
jagdrkungenstrognetjänaremengudsfrstjag dördör kungenskungens trognetrogne tjänaremen gudsguds förstjag dör kungensdör kungens trognekungens trogne tjänaremen guds förstjag dör kungens trognedör kungens trogne tjänarejag dör kungens trogne tjänare

Guds änglar skyddar ofta sina tjänare från potentiella fiender.Ledarskap handlar om att vara en tjänare först.Guds tjänare, bra gjort; väl har du kämpat Ju bättre kampOm jag dör i dag, för guds skull, någon vänligen rensa webbläsarhistorik.Först när läkemedlen är klar, att jag känner mig som dör.Den amerikanska flickan gör en tjänare sin man och sedan finner honom föraktlig för att vara en tjänare