Jag får resa, se världen, träffa folk och vara oberoende. Jag känner mig välsignad.


jag-får-resa-se-världen-träffa-folk-och-vara-oberoende-jag-känner-mig-välsignad
jagfårresasevärldenträffafolkochvaraoberoendekännermigvälsignadjag fårfår resase världenträffa folkfolk ochoch varavara oberoendejag kännerkänner migmig välsignadjag får resaträffa folk ochfolk och varaoch vara oberoendejag känner migkänner mig välsignadträffa folk och varafolk och vara oberoendejag känner mig välsignadträffa folk och vara oberoende

Jag får resa runt i världen och träffa alla dessa fantastiska människor, och de sjunger mina låtar! Och för mig, det är galet.Vår karriär är en dröm. Jag menar, vi får agera, resa runt om i världen, och träffa coola människor. Vad är inte att älska!I början var jag verkligen arg över att kastas in i en värld av Autism och funktionshinder .. Nu känner jag välsignad att vara en del av denna världen,För att förstå mig, måste du träffa mig och vara runt mig. Och då endast om jag är på gott humör - inte träffa mig på dåligt humör.Jag är mycket tacksam för att göra vad jag gör. Jag känner mig väldigt välsignad.Jag får en vän att resa med mig... Jag behöver någon att ta mig tillbaka till den jag är. Det är svårt att vara ensam.