Jag får resa, se världen, träffa folk och vara oberoende. Jag känner mig välsignad.


jag-får-resa-se-världen-träffa-folk-och-vara-oberoende-jag-känner-mig-välsignad
jagfårresasevärldenträffafolkochvaraoberoendekännermigvälsignadjag fårfår resase världenträffa folkfolk ochoch varavara oberoendejag kännerkänner migmig välsignadjag får resaträffa folk ochfolk och varaoch vara oberoendejag känner migkänner mig välsignadträffa folk och varafolk och vara oberoendejag känner mig välsignadträffa folk och vara oberoende

Jag får resa runt i världen och träffa alla dessa fantastiska människor, och de sjunger mina låtar! Och för mig, det är galet.Vår karriär är en dröm. Jag menar, vi får agera, resa runt om i världen, och träffa coola människor. Vad är inte att älska!För att förstå mig, måste du träffa mig och vara runt mig. Och då endast om jag är på gott humör - inte träffa mig på dåligt humör.Jag lära sig att vara ok utan du och jag inte kan vänta tills den dagen jag får se dig och känner absolut ingenting.I början var jag verkligen arg över att kastas in i en värld av Autism och funktionshinder .. Nu känner jag välsignad att vara en del av denna världen,Jag är mycket tacksam för att göra vad jag gör. Jag känner mig väldigt välsignad.