Jag förstår att finansiering kan vara mycket komplicerad.


jag-förstår-att-finansiering-kan-vara-mycket-komplicerad
jagfrstårattfinansieringkanvaramycketkompliceradjag förstårförstår attatt finansieringfinansiering kankan varavara mycketmycket kompliceradjag förstår attförstår att finansieringatt finansiering kanfinansiering kan varakan vara mycketvara mycket kompliceradjag förstår att finansieringförstår att finansiering kanatt finansiering kan varafinansiering kan vara mycketkan vara mycket kompliceradjag förstår att finansiering kanförstår att finansiering kan varaatt finansiering kan vara mycketfinansiering kan vara mycket komplicerad

Komplexitet är surrealism, när du förstår surrealismen är inte komplicerad.Jag tror att vi är mycket komplicerad och vi kan alla möjliga saker, och filmer inte återspegla detta.Inga samtal? Jag förstår. Ingen text? Jag förstår. Men när du ser mig med någon annan... Please förstår.Medkänsla innebär att veta att jag aldrig kan finna den person som förstår min smärta utan genom min kamp jag kan bli en som förstår.Jag förstår konceptet att vara den större person, men jag förstår inte varför vissa människor be om ursäkt till andra när de var inte fel.Jag förstår inte hur jag kan ta hand så mycket, när du inte bryr sig alls.