Jag har fått crankier i min ålderdom. - Citat Burken

Jag har fått crankier i min ålderdom.


jag-har-fått-crankier-i-min-ålderdom
jagharfåttcrankierminålderdomjag harhar fåttfått crankiercrankier ii minmin ålderdomjag har fåtthar fått crankierfått crankier icrankier i mini min ålderdomjag har fått crankierhar fått crankier ifått crankier i mincrankier i min ålderdomjag har fått crankier ihar fått crankier i minfått crankier i min ålderdom

I min ålderdom, har jag tänkt på detta, och jag har kommit fram till att de som har fysiskt mod har också moraliskt mod.I min ungdom betonade jag frihet, och i min ålderdom jag betona ordning. Jag har gjort den stora upptäckten att frihet är en produkt av ordning.Jag har min pappas höjd och rökvanor. Men jag tror att jag har fått min mammas utseende och känslor.Ålderdom är som allt annat. För att lyckas med det, har du fått för att starta ung.Jag vill tro att jag har fått en hel del väktare krigare Sittin 'på min axel, inklusive min pappa.Jag har inte fått många saker, men jag har fått gott, gränslös tålamod.