Jag hoppas att jag har viktiga saker att säga.


jag-hoppas-att-jag-har-viktiga-saker-att-säga
jaghoppasattjagharviktigasakersägajag hoppashoppas attatt jagjag harhar viktigaviktiga sakersaker attatt sägajag hoppas atthoppas att jagatt jag harjag har viktigahar viktiga sakerviktiga saker attsaker att sägajag hoppas att jaghoppas att jag haratt jag har viktigajag har viktiga sakerhar viktiga saker attviktiga saker att sägajag hoppas att jag harhoppas att jag har viktigaatt jag har viktiga sakerjag har viktiga saker atthar viktiga saker att säga

Livet har förändrats enormt, och jag hoppas - Jag hoppas att fler människor läser bra saker.Jag tar som min guide hopp om ett helgon: i viktiga saker, enhet; i viktiga saker, mångfald; i allt, generositet.Jag upptäckte att jag kunde säga saker med färg och former som jag inte kunde säga något annat sätt - saker jag hade inga ord för.Jag rörde känslor jag har aldrig gängade i hela mitt liv. Jag har hört folk säga, Jag har så mycket att säga, men jag alltid sluta att säga fel sakerJag tror att - jag tror ledarskap har alltid varit ungefär två viktiga saker: fantasi och mod