Jag tycker inte om mig, jag är galen om mig själv.


jag-tycker-inte-om-mig-jag-är-galen-om-mig-själv
mae westjagtyckerinteommigjagärgalenmigsjälvjag tyckertycker inteinte omom migjag ärär galengalen omom migmig självjag tycker intetycker inte ominte om migjag är galenär galen omgalen om migom mig självjag tycker inte omtycker inte om migjag är galen omär galen om miggalen om mig självjag tycker inte om migjag är galen om migär galen om mig själv

Jag bryr mig inte vad de tycker om mig. För vad de tycker är inte så illa om vad jag tycker om mig själv.Jag vet inte om jag ser mig själv som verkligen en actionhjälte, men jag tycker om att göra fysiska filmer och jag tycker om att göra filmer där skrivandet är mycket mager.Jag är nöjd med mig själv, jag är mig, jag lyckas, jag bryr mig inte om vad folk säger om mig om u wanna hatar dess din förlust ..Jag tycker inte om att läsa om mig själv, oavsett om det är positivt eller negativt.Jag älskar rykten. Jag tycker alltid ut fantastiska saker om mig själv att jag inte visste om.Jag bryr mig inte vad andra människor tycker om mig. Jag bryr mig inte om hur de ser mig. Eftersom vid slutet av dagen, det är bara mellan I, Me, Myself & GUD.