Ju fler fel man kan ha, ju äldre han är, desto mindre älskvärda, desto mer rungande hans framgång


ju-fler-fel-man-kan-ha-ju-äldre-han-är-desto-mindre-älskvärda-desto-mer-rungande-hans-framgång
juflerfelmankanhajuäldrehanärdestomindreälskvärdamerrungandehansframgångju flerfler felfel manman kankan haju äldreäldre hanhan ärdesto mindremindre älskvärdadesto mermer runganderungande hanshans framgångju fler felfler fel manfel man kanman kan haju äldre hanäldre han ärdesto mindre älskvärdadesto mer rungandemer rungande hansrungande hans framgångju fler fel manfler fel man kanfel man kan haju äldre han ärdesto mer rungande hansmer rungande hans framgångju fler fel man kanfler fel man kan hadesto mer rungande hans framgång

Ju mer du ber, desto mindre kommer du panik. Ju mer du tillbe, desto mindre orolig. Du kommer att känna mer tålamod och mindre pressad.Ju äldre jag blir, desto mindre jag bryr mig om vad folk tycker om mig. Därför ju äldre jag blir, ju mer jag njuta av livet ..Ju äldre jag blir, desto större makt jag verkar ha för att hjälpa världen jag som en snöboll - ju längre jag rullade ju mer jag vinna.Ju mer en man drömmar, desto mindre tror hanEn arkeolog är bästa maken någon kvinna kan ha; ju äldre hon blir, desto mer intresserad han är i henneEn arkeolog är bästa maken någon kvinna kan ha; ju äldre hon blir, desto mer intresserad han är i henne.