Kärlek är som vin. Att smutta är bra, men att tömma flaskan är en huvudvärk.


kärlek-är-som-vin-att-smutta-är-bra-men-att-tömma-flaskan-är-huvudvärk
julio iglesiaskärlekärsomvinattsmuttabramenatttmmaflaskanhuvudvärkkärlek ärär somsom vinatt smuttasmutta ärär bramen attatt tömmatömma flaskanflaskan ären huvudvärkkärlek är somär som vinatt smutta ärsmutta är bramen att tömmaatt tömma flaskantömma flaskan ärflaskan är enär en huvudvärkkärlek är som vinatt smutta är bramen att tömma flaskanatt tömma flaskan ärtömma flaskan är enflaskan är en huvudvärkmen att tömma flaskan äratt tömma flaskan är entömma flaskan är en huvudvärk

När allt jag får huvudvärk jag ta två tabletter av acetylsalicylsyra och hålla sig borta från barn precis som flaskan säger.Cop: Frun, vad som finns i flaskan? Me: Bara lite vatten. Cop: Frun som är vin... Me: Jesus gjorde det igen!!Vi sväljer girigt alla lägen som smickrar oss, men vi smutta bara lite i taget på en sanning vi finner bitter.Vin är bra men whisky snabbareFörfattare och tequila drinker som bor i hjärtat av vin land. Det är vin, människor, inte ejakulat Kristus.Smärta kan vara bra, när du slåss genom huvudvärk och kan lära av dem du kommer bara att bli starkare.