Komedi, kan vi säga, är samhället skydda sig - med ett leende. - Citat Burken

Komedi, kan vi säga, är samhället skydda sig - med ett leende.


komedi-kan-vi-säga-är-samhället-skydda-sig-med-ett-leende
komedikanvisägaärsamhälletskyddasigmedettleendekan vivi sägaär samhälletsamhället skyddaskydda sigsigmedmed ettett leendekan vi sägaär samhället skyddasamhället skydda sigskydda sigmed ettmed ett leendeär samhället skydda sigsamhället skydda sigmed ett leendeär samhället skydda sig

Ett leende kan öppna ett hjärta fortare än en nyckel kan öppna ett lås. Smiles är gratis, så du inte sparar dem. Lysa världen med ditt leendeMan kan inte skydda sig från sorg utan att skydda sig från lycka.En rynka pannan, ett leende, ett skratt, kan ställa in dagens humör. Var dig själv varje dag och vakna upp med ett leende på läpparna.Starka människor alltid hålla sig motiverad, trots att de är mitt i förtvivlan, att de fortfarande att säga med ett leende, jag okej.Vi bör ha en sådan glädje att även vid tidpunkten för dödsfallet kan vi förklara med ett lyckligt leende: Det var underbart!Alltid säga adjö med ett leende för dem du älskar. Det kan vara sista gången du någonsin kommer att se dem.