Konsten är vapen förståelse och vapen av lycka. - Citat Burken

Konsten är vapen förståelse och vapen av lycka.


konsten-är-vapen-förståelse-och-vapen-av-lycka
konstenärvapenfrståelseochavlyckakonsten ärär vapenvapen förståelseförståelse ochoch vapenvapen avav lyckakonsten är vapenär vapen förståelsevapen förståelse ochförståelse och vapenoch vapen avvapen av lyckakonsten är vapen förståelseär vapen förståelse ochvapen förståelse och vapenförståelse och vapen avoch vapen av lyckakonsten är vapen förståelse ochär vapen förståelse och vapenvapen förståelse och vapen avförståelse och vapen av lycka

Den svaga alltid använda destruktiva vapen mot den starka men den enda vapen av det starkt är sanningen.Lyckligtvis, eftersom det avser vapen, min pappa och farbror introducerade mig till vapen så det måste göras. Smart, långsam och säkerMissbruk är vapen av den vulgäraVet vapen av svaga, döda svaghet i hjärtat och aldrig somna.Ickevåld är ett vapen av den starkaJag är den ultimata vapen av samlas förvirring.