Mina olika personligheter lämna mig i fred nu. - Citat Burken

Mina olika personligheter lämna mig i fred nu.


mina-olika-personligheter-lämna-mig-i-fred-nu
minaolikapersonligheterlämnamigfrednumina olikaolika personligheterpersonligheter lämnalämna migmig ii fredfred numina olika personligheterolika personligheter lämnapersonligheter lämna miglämna mig imig i fredi fred numina olika personligheter lämnaolika personligheter lämna migpersonligheter lämna mig ilämna mig i fredmig i fred numina olika personligheter lämna migolika personligheter lämna mig ipersonligheter lämna mig i fredlämna mig i fred nu

Jag har så många olika personligheter i mig och jag känner fortfarande ensam.Jag menar häftiga filmer är att du får prova på dessa olika personligheter och olika stilar.Efter alla mina olika relationer jag befinner mig nu ensam hemma.I vilken grad samma förflutna kan lämna olika märken - och i synnerhet medge olika tolkningar.Håll leende, lämna spänningen, känna glädje, glömma bekymmer, hålla fred, lämna smärtan, alltid vara glad.Jag är verkligen lycklig att mina skivbolagen har haft tålamod med mig och lämna mig ensam och ge mig tid att göra det rätt i mitt sinne.