När du är skyldig, är det inte dina synder du hatar men själv.


när-är-skyldig-är-det-inte-dina-synder-hatar-men-själv
anthony de mellonärärskyldigdetintedinasynderhatarmensjälvnär duär skyldigär detdet inteinte dinadina syndersynder dudu hatarhatar menmen självnär du ärdu är skyldigär det intedet inte dinainte dina synderdina synder dusynder du hatardu hatar menhatar men självnär du är skyldigär det inte dinadet inte dina synderinte dina synder dudina synder du hatarsynder du hatar mendu hatar men självär det inte dina synderdet inte dina synder duinte dina synder du hatardina synder du hatar mensynder du hatar men själv

Kärlek är en sådan ovärderlig skatt som du kan lösa in hela världen genom det, och sona inte bara dina egna synder, men andras synder.När du skadar den man älskar, är du skyldig att skada dig själv.Alltid komma ihåg andra kan hata dig men de som hatar dig inte vinna om du hatar dem. Och då du förstöra dig själv.Alltid komma ihåg att andra kan hata dig men de som hatar dig inte vinna om du hatar dem. Och då du förstöra dig själv.Det ögonblicket när du vet att dina vänner är rätt men vägrar att erkänna det för dig själv eftersom du inte vill förlora hoppet...Du kan inte döma en kille som är otrogen mot sin andra större när du har gjort sig skyldig till att vara