När jag är tyst jag har åska gömd inuti


när-jag-är-tyst-jag-har-åska-gömd-inuti
närjagärtystharåskagmdinutinär jagjag ärär tysttyst jagjag harhar åskaåska gömdgömd inutinär jag ärjag är tystär tyst jagtyst jag harjag har åskahar åska gömdåska gömd inutinär jag är tystjag är tyst jagär tyst jag hartyst jag har åskajag har åska gömdhar åska gömd inutinär jag är tyst jagjag är tyst jag harär tyst jag har åskatyst jag har åska gömdjag har åska gömd inuti

Jag håller tyst även när Im skrikande inuti eftersom de saker som driver mig galen, jag har inget annat val än att döljaPotential är en ovärderlig skatt, som guld. Alla av oss har guld gömd inuti, men vi måste gräva för att få ut det.Vi har alla att ofullständig kärlekshistoria gömd inuti våra hjärtan. Som fortfarande ibland gör en anledning för våra sömnlösa nätter!När nätterna är kalla och stjärnor är få, jag blundar och tänker på dig. En tyst hopp, en tyst tår, en tyst önskan om att du var här.Det är lustigt hur när jag är högt, människor berätta för mig att vara tyst. Men när jag är tyst, folk frågar mig vad som är fel.När du träffar mig, tror du jag är tyst. Sen när du lär känna mig, du önskar att jag var tyst.