När man talar om andra, kan jag höra dem tala om sig själva.


när-man-talar-om-andra-kan-jag-höra-dem-tala-om-sig-själva
michael samsnärmantalaromandrakanjaghrademtalasigsjälvanär manman talartalar omkan jagjag hörahöra demdem talatala omom sigsig självanär man talarman talar omtalar om andrakan jag hörajag höra demhöra dem taladem tala omtala om sigom sig självanär man talar omman talar om andrakan jag höra demjag höra dem talahöra dem tala omdem tala om sigtala om sig självanär man talar om andrakan jag höra dem talajag höra dem tala omhöra dem tala om sigdem tala om sig själva

När man talar om andra människor sin kärnan, men när andra talar om du är skvaller, då måste man kontrollera dig själv.Han hjälper andra mest, som visar dem hur man kan hjälpa sig själva.Att prata och vältalighet är inte samma sak: att tala och tala väl är två saker. En dåre kan tala, men en vis man talar.De som talar om andra, har massor att gömma sig själva.Kära Warner Bros: Nu när jag är en vuxen, jag känner mig är tillräckligt gammal för att höra vad När man läser livet av stora män, fann jag att den första segern de vann var över sig själva... självdisciplin med alla av dem kom först.