Njut vem du är. Hata inte dig själv för vad du inte.


njut-vem-är-hata-inte-dig-själv-för-vad-inte
njutvemärhataintedigsjälvfrvadintenjut vemvem duhata inteinte digdig självsjälv förför vadvad dudu intenjut vem duvem du ärhata inte diginte dig självdig själv försjälv för vadför vad duvad du intenjut vem du ärhata inte dig självinte dig själv fördig själv för vadsjälv för vad duför vad du intehata inte dig själv förinte dig själv för vaddig själv för vad dusjälv för vad du inte

Sluta hata dig själv för vad du inte och börja älska dig själv för vad du är.Älska dig själv för vad du är. Dont hata dig själv för vad du inte.De kommer att hata dig om du är söt. De kommer att hata dig om du inte. De kommer att hata dig för vad du saknar och de ska hata dig för vad du fick.Förtroendet erkänna vem du är, vad du har gjort, och älska dig själv för vem du har blivit, oavsett vad andra tycker om dig.Du kan inte hata andra människor utan att hata dig självLåt inte andra människors åsikter forma vem du är. Kom ihåg vad som gör dig lycklig, och komma ihåg vem du egentligen är. Inte glömma dig själv.