Nyfikenhet är en av de stora hemligheterna av lycka. - Citat Burken

Nyfikenhet är en av de stora hemligheterna av lycka.


nyfikenhet-är-av-de-stora-hemligheterna-av-lycka
nyfikenhetäravdestorahemligheternalyckanyfikenhet ären avav dede storastora hemligheternahemligheterna avav lyckanyfikenhet är enär en aven av deav de storade stora hemligheternastora hemligheterna avhemligheterna av lyckanyfikenhet är en avär en av deen av de storaav de stora hemligheternade stora hemligheterna avstora hemligheterna av lyckanyfikenhet är en av deär en av de storaen av de stora hemligheternaav de stora hemligheterna avde stora hemligheterna av lycka

Belåtenhet en nyfikenhet är en av de största källorna till lycka i livet.Slösa inte tid stör om du älskar din granne agera som om du gjorde så snart vi gör detta finner vi en av de stora hemligheternaIm en stor anhängare av tristess. Tristess gör att man kan ägna sig åt nyfikenhet och av nyfikenhet kommer alltMänsklig lycka produceras inte så mycket av stora bitar av lycka som sällan händer som av små fördelar som uppstår varje dag.Lycka de flesta människor inte förstört av stora katastrofer eller allvarliga fel, men genom upprepning av långsamt destruktiva små saker.Att vara beredd att dö är en av de största hemligheterna att leva.