Om du skulle lämna kalendern på fredag ​​den 13: e, kommer du att bli dödad av en häxa mycket nästa day.w


om-skulle-lämna-kalendern-på-fredag-​​den-13-e-kommer-att-bli-dödad-av-häxa-mycket-nästa-dayw
omskullelämnakalendernfredag​​den13kommerattbliddadavhäxamycketnästadaywom dudu skulleskulle lämnalämna kalendernkalendern påpå fredagfredag ​​den​​den 13kommer dudu attatt blibli dödaddödad avav enen häxahäxa mycketmycket nästaom du skulledu skulle lämnaskulle lämna kalendernlämna kalendern påkalendern på fredagpå fredag ​​denfredag ​​den 13kommer du attdu att bliatt bli dödadbli dödad avdödad av enav en häxaen häxa myckethäxa mycket nästaom du skulle lämnadu skulle lämna kalendernskulle lämna kalendern pålämna kalendern på fredagkalendern på fredag ​​denpå fredag ​​den 13kommer du att blidu att bli dödadatt bli dödad avbli dödad av endödad av en häxaav en häxa mycketen häxa mycket nästaom du skulle lämna kalenderndu skulle lämna kalendern påskulle lämna kalendern på fredaglämna kalendern på fredag ​​denkalendern på fredag ​​den 13kommer du att bli dödaddu att bli dödad avatt bli dödad av enbli dödad av en häxadödad av en häxa mycketav en häxa mycket nästa

Om du skulle passera ett begravningsfölje på fredag ​​den 13: e, kommer du att dö redan nästa dagDu kommer att leva. Endast det bästa bli dödad.En månad som börjar på en söndag kommer att innehålla en fredag ​​den 13: e, och det finns åtminstone en fredag ​​den 13: ei varje kalenderårOm jag var rädd för att bli dödad, skulle jag aldrig tala ut mot regeringen.Jag kommer att visa dig en kärleksdryck utan läkemedel eller ört, eller någon häxa stavnings; om du vill bli älskad, kärlekFredag ​​den 13: e skulle vara mycket mer skrämmande om Jason jagade ner i en stor SUV och gjorde du betala för att fylla upp med gas