Oro ger ofta små saker stora skuggor.


oro-ger-ofta-små-saker-stora-skuggor
okändorogeroftasmåsakerstoraskuggororo gerger oftaofta småsmå sakersaker storastora skuggororo ger oftager ofta småofta små sakersmå saker storasaker stora skuggororo ger ofta småger ofta små sakerofta små saker storasmå saker stora skuggororo ger ofta små sakerger ofta små saker storaofta små saker stora skuggor

Stora saker har ofta små börjanDu måste tänka på stora saker medan du gör små saker, så att alla små saker går i rätt riktning.När små män börjar kasta stora skuggor, betyder det att solen är på väg att sättaSmå möjligheter är ofta början på stora företag.När du gör små saker rätt, stora saker hända.Stora saker skapas av att en serie små saker sammanstrålar.