Problemet är att du tror att du har tid.


problemet-är-att-tror-att-har-tid
buddhaproblemetäratttrorhartidproblemet ärär attatt dudu troratt dudu harhar tidproblemet är attär att duatt du trordu tror atttror att duatt du hardu har tidproblemet är att duär att du troratt du tror attdu tror att dutror att du haratt du har tidproblemet är att du trorär att du tror attatt du tror att dudu tror att du hartror att du har tid

Problemet är inte problemet. Problemet är din inställning till problemet. - Kapten Jack SparrowWise är de som har lärt sig dessa sanningar: Problemet är tillfällig. Tid är tonic. Prövning är ett provrör.Problemet är när det roliga grejer blir vana. Och jag tror att det är vad som har hänt i vår kultur. Snabbmat har blivit vardagliga måltidenBrist på riktning, inte brist på tid, är problemet. Vi har alla tjugofyra timmar om dagen.De som tror att de har inte tid för kroppslig träning kommer förr eller senare måste hitta tid för sjukdom.De som tror att de inte har någon tid för motion kommer förr eller senare måste hitta tid för sjukdom.