Problemet är att du tror att du har tid.


problemet-är-att-tror-att-har-tid
buddhaproblemetäratttrorhartidproblemet ärär attatt dudu troratt dudu harhar tidproblemet är attär att duatt du trordu tror atttror att duatt du hardu har tidproblemet är att duär att du troratt du tror attdu tror att dutror att du haratt du har tidproblemet är att du trorär att du tror attatt du tror att dudu tror att du hartror att du har tid

Det är roligt, men du får en tid i ditt liv när du tror att du har alla de vänner du någonsin kommer att ha.Om du tror att det finns en lösning, är du en del av problemetProblemet med dig Chicago människor är att du tror att du är de bästa människorna här nere, medan du är bara den mest talrika.Du kan inte vänta på att ödet att ge dig vad du tror att du förtjänar, du måste förtjäna det, även om du tror att du har betalat dina avgifter.Du kan inte möta problemet om problemet är ditt ansikteProblemet är inte problemet. Problemet är din inställning till problemet. - Kapten Jack Sparrow